7 tècniques d’estudi per aprendre en la universitat

No sempre resulta senzill estudiar de forma efectiva. De fet, per l’estudiant universitari aquest és amb tota seguretat el repte més gran al qual s’ha d’enfrontar. Si vivim a una residència per estudiants d’universitat trobarem totes les comoditats per estudiar. Malgrat això encara serem nosaltres els que ens hem de posar per feina. Per aquest motiu hem cregut convenient preparar aquesta llista amb les 7 tècniques d’estudi per aprendre de forma efectiva:

residencia-sarria_extra-cat_3

1.- Prelectura: consisteix a realitzar una lectura ràpida i de familiarització amb els teus apunts o material base d’estudi. En aquesta primera lectura hauràs subratllar o cercar en un diccionari les paraules que no entenguis o coneguis.

2.- Lectura comprensiva: has de posar tots els teus sentits i concentració en aquesta lectura, perquè si la fas bé no hauràs de llegir i rellegir, una i altra vegada, el mateix. Entén el que llegeixes i relaciona-ho amb el que s’ha après.

3.- Notes marginals: en fer aquesta lectura comprensiva podem escriure les coses o idees globals més significatives en els marges.

4.- Subratllat: per a aquesta tasca és important tenir 2 colors: un per a les idees principals i un altre per a les secundàries. Per descomptat, res de subratllar tot, sinó només les idees principals i secundàries i les paraules específiques.

5.- Esquema: un cop realitzats els passos anteriors, podem realitzar una estructura del nostre tema de forma que ràpidament puguem veure el tema complet.

6.- Resum: consisteix a redactar segons l’esquema el contingut de cada part. Se totes formes el podem obviar si el nostre esquema és bo i tenim retenció fotogràfica.

7.- Memoritzar: fixar els coneixements assimilats en les fases anteriors.

Seguint aquests passos aconseguirem assimilar els coneixements correctament. De totes maneres, cada estudiant és un nom i potser el que a un li ha servit per estudiar a la universitat no li serveixi a un altre.

Deja una respuesta